Nu lämnar vi 2020 bakom oss och ser med tillförsikt fram emot ett mycket roligare 2021!

Tillsammans har vi under det gångna året ställts inför en mängd utmaningar vi aldrig kunnat tänka oss. Många har gjort och gör i skrivande stund stora uppoffringar för att hålla inte minst vård och omsorg, men även andra viktiga verksamheter fungerande i denna konstiga tid vi upplever. Detta är beundransvärt och vi tackar alla ödmjukast för alla dessa insatser. Även hos oss på Power Heat har det varit ett händelserikt år, vilket jag tror att även ni som våra partners noterat. Vi har bl.a. lyckats landa några av våra genom tiderna största projekt, vi har gjort en stor omorganisation, vi har flyttat och vi har utfört en mängd större och mindre projekt till alla er kunder. Dessutom har vi lanserat en ny hemsida som ni gärna får besöka! När vi blickar framåt mot 2021 gör vi det med tillförsikt. Det är många utmaningar som ska hanteras men vi ser många ljuspunkter i kikaren såväl för samhället i stort som för vår verksamhet. Med detta vill vi återigen tacka för det framgångsrika samarbetet under 2020 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete 2021!